Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření dlouhovlnné
v meteorologii elmag. záření o vlnových délkách 3–100 µm. Viz též záření krátkovlnné, okno atmosférické.
angl: long-wave radiation slov: dlhovlnné žiarenie něm: langwellige Strahlung f rus: длинноволновая радиация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: