Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření dlouhovlnné
v meteorologii elmag. záření o vlnových délkách 3–100 µm. Viz též záření krátkovlnné, okno atmosférické.
angl: long-wave radiation; slov: dlhovlnné žiarenie; něm: langwellige Strahlung f; rus: длинноволновая радиация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: