Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

faktor klimatický antropogenní
klimatický faktor vyvolaný lidskými zásahy do klimatického systému. Působením člověka došlo především v posledních staletích k modifikaci některých geografických klimatických faktorů, a to od planetárního měřítka (změny složení atmosféry Země z hlediska koncentrace některých skleníkových plynů a atmosférického aerosolu) po regionální a lokální (změny energetické bilance v důsledku změn vlastností aktivního povrchu, uvolňování antropogenního tepla). Viz též ovlivňování klimatu.
angl: anthropogenic climatic factor slov: antropogénny klimatický faktor něm: anthropogener Klimafaktor m fr: facteur humain des changements climatiques pl (m), facteur anthropique du climat pl (m) rus: антропогенный климатический фактор  1993-b3
podpořila:
spolupracují: