Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vyzařování noční
nevh. označení pro efektivní záření v noci.
angl: effective nocturnal radiation; slov: nočné vyžarovanie; něm: nächtliche Ausstrahlung f; rus: ночное эффективное излучение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: