Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atlantik
viz holocén.
Termín zavedl nor. botanik A. G. Blytt v roce 1876 (Atlantikum). Vytvořil ho z řec. Ἀτλαντικός [Atlantikos] „atlantský“ (oceán, nazván podle pohoří  Ἄτλας [Atlas]). Důvodem byla převažující oceánita klimatu, jíž se atlantik – na rozdíl od předchozího boreálu – vyznačoval.
angl: Atlantic; slov: atlantik; něm: Atlantik m; fr: Atlantique m; rus: атлантик  1993-a3
podpořila:
spolupracují: