Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atlantik
viz holocén.
angl: Atlantic slov: atlantik něm: Atlantik m rus: атлантик fr: Atlantique m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: