Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atlantik
viz holocén.
Termín zavedl nor. botanik A. G. Blytt v roce 1876 (Atlantikum). Vytvořil ho z řec. Ἀτλαντικός [Atlantikos] „atlantský“ (oceán, nazván podle pohoří  Ἄτλας [Atlas]). Důvodem byla převažující oceánita klimatu, jíž se atlantik – na rozdíl od předchozího boreálu – vyznačoval.
angl: Atlantic slov: atlantik něm: Atlantik m fr: Atlantique m rus: атлантик  1993-a3
podpořila:
spolupracují: