Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

efekt návětrný
souborné označení pro změny hodnot meteorologických prvků na návětří orografických překážek, tedy i v jejich předpolí. Návětrný efekt způsobuje mj. zvětšování oblačnosti a snižování výšky základny oblaků. Podílí se na orografickém zesílení srážek a tím i následně na vzniku závětrného efektu. Návětrný efekt působíi na strmých mořských pobřežích, v Evropě např. ve Skotsku a v Norsku. Viz též srážky orografické, efekt nálevkový.
angl: windward effect slov: náveterný efekt něm: Luveffekt m, Luvwirkung f fr: effet au vent du relief m, effet orographique m rus: наветренный еффект  1993-a3
podpořila:
spolupracují: