Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ukazatel
syn. index.
angl: index; slov: ukazovateľ; něm: Index m; rus: показатель  1993-a2
podpořila:
spolupracují: