Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ukazatel
syn. index.
angl: index slov: ukazovateľ něm: Index m rus: показатель  1993-a2
podpořila:
spolupracují: