Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona monzunová
syn. cyklona sezonní – cyklona vznikající v důsledku silného prohřátí pevniny v teplém pololetí a podílející se na vzniku monzunové cirkulace. Nejvýraznější monzunová cyklona setrvává v létě nad Íránem, přičemž může někdy proniknout až do vých. Středomoří. Viz též seistan, etézie.
angl: monsoon low; slov: monzúnová cyklóna; něm: Monsuntief n; fr: dépression de mousson f; rus: муссонная депрессия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: