Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aproximace kvazigeostrofická
zjednodušení modelu atmosféry, kde je uvažována advekce pouze geostrofickými složkami proudění. Kvazigeostrofická aproximace předpokládá velikost vektoru rychlosti větru blízkou velikosti vektoru rychlosti geostrofického větru a nulové zrychlení ve vert. směru. Důsledkem je, že všechny veličiny závisející na větru kromě divergence proudění lze aproximovat geostroficky. Kvazigeostrofická aproximace je vhodná pro analýzu vnětropických tlakových útvarůsynoptickém měřítku.
angl: quasi-geostrophic approximation slov: kvázigeostrofická aproximácia něm: quasigeostrophische Approximation f fr: approximation quasi-géostrophique f rus: квазигеострофическое приближение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: