Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

chvění optické
fotometeor projevující se jako zdánlivé chvění objektů pozorovaných nad prohřátým zemským povrchem. Vzniká krátkodobými změnami indexu lomu světla ve vzduchu a často může snižovat dohlednost. Viz též scintilace.
angl: shimmer slov: optické chvenie něm: Schimmern n rus: оптическое дрожание атмосферы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: