Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina ekvivalentně barotropní
hladina v atmosféře, v níž je absolutní vorticita konzervativní vlastností vzduchových částic a její lokální změny jsou působeny pouze horiz. geostrofickou advekcí. V reálné atmosféře obvykle bývají tyto podmínky přibližně splněny ve vrstvě 500 až 400 hPa. V minulosti byla ekvivalentně barotropní hladina často ztotožňována se standardní izobarickou hladinou 500 hPa. Vzhledem k tomu, že rovnice vorticity má v ekvivalentně barotropní hladině stejný tvar jako v hladině nondivergencebarotropní atmosféře, někdy se tyto dvě hladiny nesprávně ztotožňují. Viz též model barotropní, vítr geostrofický.
angl: equivalent barotropic level, equivalent barotropic surface slov: ekvivalentne barotropná hladina rus: эквивалентно-баротропный уровень něm: äquivalent-barotropes Niveau n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: