Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zrcadlení boční
viz zrcadlení.
angl: lateral mirage; slov: bočné zrkadlenie; něm: laterale Luftspiegelung f, seitliche Luftspiegelung f; rus: боковой мираж  1993-a1
podpořila:
spolupracují: