Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izaritma
zast. syn. izolinie.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a ἀριθμός [arithmos] „číslo“.
angl: isarithm; slov: izaritma; něm: Isarithme f; rus: изаритма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: