Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření cirkumsolární
velmi intenzivní rozptýlené sluneční záření, vycházející z oblasti kolem viditelného slunečního disku, které sahá do vzdálenosti několika úhlových stupňů od něho a jež nazýváme sluneční aureola. Velikost a jas této oblasti roste se zakalením atmosféry. Cirkumsolární záření působí nepřesnosti v měření přímého slunečního záření, a to zejména při větším zakalení atmosféry nebo za výskytu oblaků vysokého patra.
angl: circumsolar radiation slov: cirkumsolárne žiarenie rus: циркумсолярная радиация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: