Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

duha sekundární
1. syn. duha vedlejší;
2. v mn. č. označení pro podružné duhové oblouky, které se vyskytují na vnitřní straně duhy hlavní a na vnější straně duhy vedlejší. Jde o interferenční jev související s uplatněním optického principu minimální odchylky.
angl: secondary rainbow; slov: sekundárna dúha; něm: sekundärer Regenbogen m; fr: arc secondaire m; rus: вторичная радуга  1993-a3
podpořila:
spolupracují: