Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

duha sekundární
1. syn. duha vedlejší;
2. v mn. č. označení pro podružné duhové oblouky, které se vyskytují na vnitřní straně duhy hlavní a na vnější straně duhy vedlejší. Jde o interferenční jev související s uplatněním optického principu minimální odchylky.
angl: secondary rainbow slov: sekundárna dúha něm: sekundärer Regenbogen m fr: arc secondaire m rus: вторичная радуга  1993-a3
podpořila:
spolupracují: