Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aktinometrie
obor meteorologie zabývající se studiem a měřením záření. Kromě vlastního měření jednotlivých druhů záření, např. záření Slunce, záření atmosféry, záření zemského povrchu a radiační bilance aktinometrie studuje zákonitosti absorpce a rozptylu záření v atmosféře. Viz též šíření elektromagnetického vlnění v atmosféře.
angl: actinometry slov: aktinometria něm: Aktinometrie f rus: актинометрия fr: actinométrie f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: