Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

advekce studená
advekce působící v daném místě ochlazování, takže záporně vzatý skalární součin rychlosti větru a teplotního gradientu je záporný. Viz též úhel advekce.
angl: cold advection slov: studená advekcia něm: Kaltluftadvektion f fr: advection d'humidité f rus: адвекция холода  1993-a3
podpořila:
spolupracují: