Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

advekce studená
advekce působící v daném místě ochlazování, takže záporně vzatý skalární součin rychlosti větru a teplotního gradientu je záporný. Viz též úhel advekce.
angl: cold advection; slov: studená advekcia; něm: Kaltluftadvektion f; fr: advection d'humidité f; rus: адвекция холода  1993-a3
podpořila:
spolupracují: