Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

formule
viz též vzorec.
Termín pochází z lat. formula „podoba, pravidlo, předpis“ (od forma „podoba, vnější tvar“).
slov: formula; něm: Formel f, Gleichung f; fr: formule f; rus: формула  1993-a1
podpořila:
spolupracují: