Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak vodní páry
syn. napětí vodní páry – parciální tlak vodní páry ve vzduchu. Patří k zákl. charakteristikám vlhkosti vzduchu. Jednotkou v meteorologii je hektopascal (hPa), dříve se užívaly jednotky milibar nebo torr. Viz též vodní pára, izovapora, vzorec Hannův, vztah Thomsonův, tlak nasycené vodní páry.
angl: water vapour pressure, water vapour tension; slov: tlak vodnej pary; něm: Wasserdampfdruck m, Wasserdampfspannung f; rus: давление водяного пара, упругость водяного пара  1993-a2
podpořila:
spolupracují: