Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jádra depoziční
angl: deposition nuclei slov: depozičné jadrá něm: Depositionskerne m/pl rus: ядра осаждения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: