Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jádra depoziční
angl: deposition nuclei; slov: depozičné jadrá; něm: Depositionskerne m/pl; rus: ядра осаждения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: