Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouky tangenciální
angl: tangent arcs; slov: tangenciálne oblúky; něm: Berührungsbogen m/pl; rus: дуга Тангентса?, касательные дуги  1993-a1
podpořila:
spolupracují: