Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa izohyps
v provozní met. praxi dříve obvyklé označení pro mapy absolutní (barické) topografie. Viz též mapa izobar.
angl: isohyptic chart slov: mapa izohýps něm: Isohypsenkarte f rus: карта изогипс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: