Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyranograf
pyranometr, jehož součástí je registrační zařízení zaznamenávající časový průběh intenzity globálního záření. Záznam je většinou prováděný v podobě denní křivky v časové stupnici na předtištěné papírové pásce.
angl: pyranograph; slov: pyranograf; něm: Pyranograph m; rus: пиранограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: