Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pyranograf
pyranometr, jehož součástí je registrační zařízení zaznamenávající časový průběh intenzity globálního záření. Záznam je většinou prováděný v podobě denní křivky v časové stupnici na předtištěné papírové pásce.
angl: pyranograph slov: pyranograf rus: пиранограф něm: Pyranograph m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: