Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém frontální
dvě (nebo více) na sebe navazující atmosférické fronty související s jednou cyklonou (výjimečně s více cyklonami). Termín se často používá ve sdělovacích prostředcích v případech, kdy není účelné rozlišovat druh atmosférických front přecházejících přes zájmové území.
angl: frontal system; slov: frontálny systém; něm: Frontalsystem n; rus: фронтальная система  1993-a2
podpořila:
spolupracují: