Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

systém frontální
dvě (nebo více) na sebe navazující atmosférické fronty související s jednou cyklonou (výjimečně s více cyklonami). Termín se často používá ve sdělovacích prostředcích v případech, kdy není účelné rozlišovat druh atmosférických front přecházejících přes zájmové území.
angl: frontal system slov: frontálny systém něm: Frontalsystem n rus: фронтальная система  1993-a2
podpořila:
spolupracují: