Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

energie potenciální dostupná konvektivní
viz CAPE.
angl: convective available potential energy slov: dostupná konvektívna potenciálna energia něm: verfügbare potentielle Energie für Konvektion (CAPE) f fr: énergie potentielle de convection disponible f, énergie potentielle convective disponible f, EPCD m rus: конвективно доступная потенциальная енергия  2017
podpořila:
spolupracují: