Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

energie potenciální dostupná konvektivní
viz CAPE.
angl: convective available potential energy fr: énergie potentielle de convection disponible f, énergie potentielle convective disponible f, EPCD m něm: CAPE slov: dostupná konvektívna potenciálna energia  2017
podpořila:
spolupracují: