Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

energie potenciální dostupná konvektivní
viz CAPE.
angl: convective available potential energy; slov: dostupná konvektívna potenciálna energia; něm: verfügbare potentielle Energie für Konvektion (CAPE) f; fr: énergie potentielle de convection disponible f, énergie potentielle convective disponible f, EPCD m; rus: конвективно доступная потенциальная енергия  2017
podpořila:
spolupracují: