Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient teplotní vodivosti
veličina a, definovaná vztahem
a=kρc,
kde k je koeficient tepelné vodivosti, ρ hustota a c měrné teplo daného prostředí. Jedná-li se o prostředí plynné, potom jako c používáme měrné teplo při stálém tlaku cp. Koeficient teplotní vodivosti charakterizuje schopnost prostředí přenášet teplotní změny. V případě turbulentního přenosu tepla je totožný s koeficientem turbulentní difuze pro teplo.
angl: coefficient of thermometric conductivity slov: koeficient teplotnej vodivosti něm: Temperaturleitfähigkeit f, Temperaturleitungskoeffizient m, Temperaturleitzahl f rus: коэффициент температуропроводности  1993-a1
podpořila:
spolupracují: