Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

normál barometrický
slov: barometrický normál; něm: Normaldruck m; rus: нормальный барометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: