Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona přízemní
slov: prízemná cyklóna; něm: Bodenzyklone f; fr: dépression de surface f, dépression au sol f; rus: низкий циклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: