Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota ekvivalentní izobarická
angl: equivalent temperature, isobaric equivalent temperature slov: izobarická ekvivalentná teplota něm: isobare Äquivalenttemperatur rus: изобарическая эквивалентная температура  1993-a1
podpořila:
spolupracují: