Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota ekvivalentní izobarická
angl: equivalent temperature, isobaric equivalent temperature; slov: izobarická ekvivalentná teplota; něm: isobare Äquivalenttemperatur; rus: изобарическая эквивалентная температура  1993-a1
podpořila:
spolupracují: