Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pravidelnost meteorologická
zvýšená pravděpodobnost výskytu určitého počasí v průběhu roku, která se nedá vysvětlit střídáním roč. období a souvisí s typickým charakterem všeobecné cirkulace atmosféry. H. Flohn považuje za meteorologickou pravidelnost výskyt určité povětrnostní situace v určitém kalendářním období za dlouhou řadu roků s pravděpodobností 67 % a větší. Viz též singularita.
angl: meteorological regularity slov: meteorologická pravidelnosť něm: meteorologische Regularität f rus: метеорологическая регулярность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: