Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření promrzání půdy
v agrometeorologii zjišťování hloubky pod povrchem země, v níž dochází k mrznutí půdní vody. Informace o hloubce promrznuti půdy je důležitá např. k posouzení nebezpečí poškození kořenové soustavy rostlin. Kromě zemědělství je využívána i některými technickými obory (nezámrzná hloubka ve stavebnictví). Měření promrzání půdy se provádí půdními mrazoměry. Viz též promrzání půdy, měření teploty půdy.
angl: soil freezing measurement slov: meranie premŕzania pôdy rus: измерение промерзания почвы něm: Messung der Bodengefrornis f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: