Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izamplituda
syn. izoamplituda.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a slova amplituda (z lat. amplitudo „rozsah, šíře, velikost“).
slov: izamplitúda; něm: Isamplitude f; rus: изамплитуда  1993-a1
podpořila:
spolupracují: