Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izamplituda
syn. izoamplituda.
slov: izamplitúda něm: Isamplitude f rus: изамплитуда  1993-a1
podpořila:
spolupracují: