Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konimetr
syn. prachoměr.
angl: konimeter slov: konimeter něm: Konimeter n rus: кониметр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: