Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dny psí
lid. označení pro období největších veder, používané zejména v některých oblastech stř. a již. Evropy. Název se traduje od starověku. Řekové a Římané totiž dávali výskyt veder do souvislosti s východem hvězdy Sírius nazývané též „Psí hvězda" (canis – lat. pes), v jejíž blízkosti se Slunce na obloze nachází od 22. července do 23. srpna. Na sev. polokouli připadá období veder zpravidla na červenec a na prvou dekádu srpna, přičemž jeho délka a výraznost závisí především na stupni kontinentality daného místa a na cirkulačních poměrech.
angl: dog days, hot days slov: kanikula něm: Hundstage m/pl, Hundstaghitze f rus: самые жаркие дни, собачья погода fr: canicule f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: