Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota varu
syn. bod varu.
angl: boiling point; slov: teplota varu; něm: Siedepunkt m, Siedetemperatur f; rus: точка кипения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: