Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vánky pobřežní
starší označení pro brízu.
angl: land or sea breeze; slov: pobrežné vánky; něm: Küstenwinde m/pl, Land- und Seewinde m/pl; rus: береговые бризы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: