Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

chionosféra
přerušovaný koncentrický obal Země s aktivní bilancí tuhých srážek, tedy prostor na povrchu Země s celoročně možným výskytem sněhu a ledu. Chionosféra je vymezena dolní a horní sněžnou čarou.
slov: chionosféra něm: Chionosphäre f rus: хионосфера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: