Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chionosféra
přerušovaný koncentrický obal Země s aktivní bilancí tuhých srážek, tedy prostor na povrchu Země s celoročně možným výskytem sněhu a ledu. Chionosféra je vymezena dolní a horní sněžnou čarou.
Termín navrhl ruský geograf S. V. Kalesnik (1901–1977). Skládá se z řec. χιών [chión] „sníh“ a σφαῖρα [sfaira] „koule, míč“ (přes lat. sphaera „koule, nebeská báň“).
angl: chionosphere; slov: chionosféra; něm: Chionosphäre f; rus: хионосфера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: