Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění meridionální
proudění ve směru podél poledníků, tj. od severu k jihu nebo naopak. V meteorologii obvykle platí konvence, že jižní meridionální proudění se označuje jako kladné a severní meridionální proudění jako záporné. Viz též cirkulace meridionální, složka cirkulace meridionální, proudění zonální.
angl: meridional flow slov: meridionálne prúdenie něm: meridionale Strömung f rus: меридиональное течение  1993-a2
podpořila:
spolupracují: