Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mrznutí vody
angl: freezing; slov: mrznutie vody; něm: Gefrieren von Wasser n; rus: замерзание  2014
podpořila:
spolupracují: