Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mrznutí vody
fázový přechod kapalné vody na led. Opakem mrznutí vody je tání sněhu nebo ledu. Viz též bod mrznutí, jádra mrznutí, teplo mrznutí latentní, voda přechlazená.
angl: freezing; slov: mrznutie vody; něm: Gefrieren von Wasser n; rus: замерзание  2014
podpořila:
spolupracují: