Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

instabilita atmosféry advekční
instabilita vyvolaná nerovnoměrnou advekcí v důsledku výrazných změn rychlosti větru s výškou (studená advekce zesilující s výškou nebo teplá advekce slábnoucí s výškou). V tomto případě se nad určité místo dostává v nižších hladinách rel. teplejší a ve vyšších hladinách rel. chladnější vzduch.
angl: advective instability of atmosphere slov: advekčná instabilita ovzdušia rus: адвективная неустойчивость атмосферы něm: advektive Instabilität der Atmosphäre f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: