Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice meteorologická automatická
meteorologická stanice, která měří meteorologické prvky bez přímé součinnosti s člověkem. Výsledky měření jsou vysílány automaticky do centra ve formě kódovaných zpráv nebo v datových souborech. V praxi je často užívaná anglická zkratka AWS. Viz též automatizace v meteorologii.
angl: automatic weather station slov: automatická meteorologická stanica něm: automatische Wetterstation f rus: автоматическая метеорологическая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: