Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická automatická
meteorologická stanice, která měří meteorologické prvky bez přímé součinnosti s člověkem. Výsledky měření jsou vysílány automaticky do centra ve formě kódovaných zpráv nebo v datových souborech. V praxi je často užívaná anglická zkratka AWS. Viz též automatizace v meteorologii.
angl: automatic weather station; slov: automatická meteorologická stanica; něm: automatische Wetterstation f; rus: автоматическая метеорологическая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: