Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

barotropie
rozložení hustoty v tekutině, kde jsou izopyknické (izosterické) plochy rovnoběžné s izobarickými plochami. Míra baroklinity je tedy nulová a hustota je funkcí pouze tlaku vzduchu. Viz též atmosféra barotropní.
angl: barotropy slov: barotrópia něm: Barotropie f rus: баротропия, баротропность fr: atmosphère barotrope f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: