Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorologie mezní vrstvy atmosféry
angl: boundary layer meteorology; slov: meteorológia hraničnej vrstvy atmosféry; něm: Grenzschichtmeteorologie f, Meteorologie der atmosphärischen Grenzschicht f; rus: метеорология пограничного слоя атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: