Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

prvek meteorologický
fyz. charakteristika stavu atmosféry, např. teplota, vlhkost a tlak vzduchu nebo atm. jev, např. výskyt oblaků, mlhy, srážek, bouřek apod. Soubor meteorologických prvků v určitém místě a čase charakterizuje počasí. Někteří autoři považují za met. prvky pouze kvantit. charakteristiky stavu atmosféry, nikoliv atm. jevy. Viz též prvek klimatický, chod meteorologického prvku, proměnlivost meteorologického prvku, pole meteorologického prvku, extrém.
angl: meteorological element slov: meteorologický prvok rus: метеорологический элемент něm: meteorologisches Element n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: