Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění tryskové subtropické
tryskové proudění v horní troposféře, jehož osa bývá v zimě přibližně na 30. a v létě na 40. až 45. rovnoběžce sev. polokoule, většinou ve výšce izobarické hladiny 200 hPa. Nejvyšší rychlosti proudění se vyskytují nad vých. pobřežím kontinentů sev. polokoule a nad přilehlým mořem. Na rozdíl od mimotropického tryskového proudění není subtropické tryskové proudění vázáno na frontální zónu a je nejlépe vyvinuto v zimě. Subtropické tryskové proudění má obdobu i na již. polokouli. Viz též proudění tryskové tropické.
angl: subtropical jet stream slov: subtropické dýzové prúdenie něm: subtropischer Strahlstrom m rus: субтропическое струйное течение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: