Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hydrosféra
vodní obal Země, který zahrnuje veškerou vodu na Zemi ve všech skupenstvích a formách, tedy i vodu v atmosféře a podpovrchovou vodu. Studiem hydrosféry se zabývá hydrologie. Viz též voda půdní.
angl: hydrosphere slov: hydrosféra něm: Hydrosphäre f rus: гидросфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: