Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teorie cyklogeneze vlnová
teorie vycházející z předpokladu, že cyklona vzniká vlivem vlnových pohybů na frontální ploše. Vznikla na základě synop. praxe norské meteorologické školy vedené V. Bjerknesem, která určila stadia vývoje cyklony. Nejjednodušší představa vzniku vlny na frontální ploše, a tím nové cyklony, byla spojována s přiblížením se staré cyklony k polární frontě. Mat. zdůvodnění vlnové teorie cyklogeneze publikovali v r. 1933 V. Bjerknes a H. Solberg.
angl: wave theory of cyclogenesis slov: vlnová teória cyklogenézy něm: Wellentheorie der Zyklogenese f rus: волновая теория циклогенеза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: