Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzduch znečištěný
vzduch obsahující pevné, kapalné či plynné znečišťující příměsi. Viz též znečištění ovzduší.
angl: polluted air slov: znečistený vzduch něm: verunreinigte Luft f rus: загрязненный воздух  1993-a2
podpořila:
spolupracují: