Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izovapora
čára spojující místa se stejným tlakem vodní páry.
slov: izovapora něm: Isovapore f rus: изовапора  1993-a1
podpořila:
spolupracují: