Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izovapora
izohumida spojující místa se stejným tlakem vodní páry.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a lat. vapor „pára“.
slov: izovapora; něm: Isovapore f; rus: изовапора  1993-a1
podpořila:
spolupracují: