Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kreslení povětrnostních map
zakreslování meteorologických informací, tj. pozorovaných hodnot meteorologických prvků nebo jevů po jejich dekódování z meteorologických zpráv do podkladových map různých zobrazení a měřítek. Informace se zakreslují pomocí znaků a číslic uspořádaných kolem staničního kroužku podle příslušného staničního modelu, odlišného podle měřítka mapy, jejího účelu a druhu. Kreslení povětrnostních map se provádí automaticky pomocí výpočetní techniky. Dříve se povětrnostní mapy kreslily ručně, což bylo časově i personálně velmi náročné. Viz též analýza synoptických map.
angl: drawing of weather charts slov: kreslenie poveternostných máp rus: составление синоптических карт něm: Wetterkartenzeichnen n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: