Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

faktor aridní
nevhodné označení pro index aridity.
slov: aridný faktor něm: Ariditätsindex m fr: indice d'aridité m rus: индекс аридности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: