Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

faktor aridní
nevh. označení pro index aridity.
slov: aridný faktor; něm: Ariditätsindex m; fr: indice d'aridité m; rus: индекс аридности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: